Praca

Charakterystyka metodyki Scrum

Scrum należy do grupy metod zwinnych testowania oprogramowania aplikacji. Zasady jakie się w niej stosuje są dokładnie takie same jak zasady Agile. Stosując metodę Scrum wymagania klienta są brane pod uwagę w rozwiązywaniu problemów, często bardzo złożonych, oraz przystosowaniu produktu.

Scrum i jego metodyka

metodyka scrumOprogramowanie, przy którym wykorzystuje się metodykę Scrum daje możliwość stworzenia go w jak najlepszej jakości w sposób innowacyjny i wydajny. Zaletą metodyki Scrum jest brak potrzeby szczegółowego określenia charakterystyki postaci w jakiej produkt ma zostać oddany w ręce klienta. Jedynym wymaganiem jest informacja na temat wyobrażenia wyglądu i cech oprogramowania. Metodyka Scrum oficjalnie została przedstawiona w roku 1986, a pierwszy zespół zajmujący się tym zarejestrowano w 1993 roku. W tym sposobie testowanie opiera się na podejmowaniu decyzji na wiedzy, którą się już posiada, a posiada się ją bowiem z doświadczenia. W Scrum’ie wyróżnia się trzy filary kontroli procesu testowania. Są to filary przejrzystości, adaptacji oraz inspekcji. Z kolei o zespole tej metody również można powiedzieć, że składa się z trzech filarów: właściciela oprogramowania, mistrza Scrum oraz zespołu, który jest odpowiedzialny za rozwój produktu. Całą proces testowania dzieli się na poszczególne przedziały pracy zależne od miejsca w którym znajduje się aktualnie wykonywany produkt. Metodyka Scrum jest wbrew pozorom bardzo łatwą rzeczą i nie należy się jej bać.

Jedynym warunkiem gwarantującym sukcesywne działanie w niej jest wiedza na temat tego co się wykonuje oraz o tym jak tak właściwie wygląda i czym jest Scrum. Podstawowe informacje można znaleźć praktycznie na każdej specjalistycznej stronie zajmującej się metodykami testowania oprogramowania.