Uncategorized

Recykling tworzyw surowcowych

Recykling tworzyw surowcowych to pozyskiwanie pierwotnych składników, z których powstało tworzywo na skutek rozkładu wywołanego temperaturą lub substancjami chemicznymi. Recykling surowcowy można przeprowadzić wieloma metodami i technologiami, które opierają się na procesach pirozliy, depolimeryzacji, gazyfikacji, a także wytopieniu redukcyjnym zachodzącym w hutniczych piecach. Możliwość technologicznej wykonalności tych procesów jest udowodniona, jednak są one zbyt mało uzasadnione ekonomicznie by mogły być stosowane na skalę przemysłową.