Skuteczna pomoc osobom chorym na anoreksję

Jadłowstręt psychiczny, czyli inaczej anoreksja ma wiele złożonych przyczyn. Bez ich odkrycia można leczyć za pomocą programów behawioralnych lub podczas hospitalizacji psychiatrycznej, która zazwyczaj kończy się ponownym powrotem do szpitala, ze względu na brak ciągłości leczenia. 

Jak skutecznie leczyć anoreksję? 

leczenie anoreksjiAnoreksja dotyka przeważnie kobiet, jednak istnieje również odsetek mężczyzn, który cierpi na to zaburzenie psychiczne. Wraz z biegiem prowadzonych badań naukowych, wykazano, że zasadniczą metodą, dzięki której odbywa się leczenie anoreksji jest psychoterapia. Powinna być kontynuowana również w momencie opuszczenia szpitala. Dobra diagnoza skutkuje dobrym leczeniem, pierwszym krokiem powinien być więc wywiad psychologiczny oraz konsultacja psychiatryczna, za pomocą których zespół pracujący nad przypadkiem konkretnej pacjentki wykluczy ub potwierdzi współwystępujące zaburzenia i dzięki prawidłowej diagnozie różnicowej, będzie mógł wybrać odpowiednią metodę leczenia. Psychoterapia jako metoda leczenia, oparta na celowym i świadomym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania sesji to około 60 minut, a czynnikiem, który ma największy wpływ na proces leczenia jest relacja terapeutyczna, która zawiązuje się między pacjentem a terapeutą. Jeśli chodzi o konkretne techniki, różnią się one zależnie od nurtu, w którym szkolił się psychoterapeuta. Dla przykładu, w psychoterapii narracyjnej jedną z technik pracy z pacjentami anorektycznymi jest tak zwana eskalacja problemu i przeformułowanie historii poprzez zmianę jej narracji.

W różnych szkołach terapeutycznych bazuje się na nieco innych oddziaływaniach w leczeniu anoreksji. Jedne z nich opierają się na wykorzystaniu roli tego, co nieświadome, psychologi ego, teorii relacji z obiektem oraz teorii przywiązania. Inne natomiast skupiają się bardziej na zachowaniu oraz poznawczym aspekcie, który ujawnia się w podstawowych przekonaniach i automatycznych myślach.