Zastosowanie płyt warstwowych

Płyta warstwowa jest materiałem budowlanym stosowanym już od dłuższego czasu jednak obecnie zainteresowanie tym materiałem bardzo wzrosło ze względu na odkryte możliwoSci wykorzystania do budowy lekkich hal. Są one głównym budulcem nowoczesnych hal produkcyjnych magazynowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków do chowu żywego inwentarza i przechowalni.

Możliwości modułowych płyt izolacyjnych

szybka budowa hali z płyt warstwowychObecnie szybka budowa hali z płyt warstwowych jest możliwa dzięki ich modułowej konstrukcji. Daje to ogromne oszczędności czasu pracy i ponoszonych kosztów. Płyty warstwowe zbudowane są w taki sposób by można je było łączyć że sobą w szybki systemowy sposób z zachowaniem wymaganej szczelności między połączeniami. Tą możliwość uzyskuje się dzięki wykonywaniu w krawędziach bocznych płyt socjalistycznych frezów typu pióro – wpust lub rowkowych. W niektórych rodzajach płyt umieszcza się specjalne systemy montażowe w postaci otworów lub mechanizmów spinających moduły płyt warstwowych. Ten rodzaj połączeń zamkowych w pełni eliminuje przepływ powietrza (mostki termiczne) między płytami warstwowymi. Plyty warstwowe wykonywane są z okładzin wykonywanych z bardzo dobrych blach nierdzewnych lub kwasoodpornych. Są to blachy faliste, trapezowe lub gładkie w zależności od przeznaczenia. Pomiędzy warstwami blach umieszczony jest rdzeń izolacyjny wykonany z różnych materiałów izolacyjnych. Grubości płyt są różne w zależności od wymaganych potrzeb izolacji oraz od zastosowanego rodzaju izolacji.

Użycie do budowy różnorodnych obiektów halowych lekkich płyt warstwowych umożliwia posadowienie dużych obiektów na gruntach o luźnej strukturze. Na dużą szybkość budowy z użyciem płyt warstwowych wpływa też fakt że wyśmienicie łączą się one z elementami wykonanymi innymi technikami budowlanymi. Na ogromne zainteresowanie płytami warstwowymi ogromny wpływ wywarła ich trwałość